با تو در خلوتِ شبهایِ پراز رازو نیاز من در این ظلمتِ شب پیش تو ماه آمده ام به قلم✍#غلامرضا صلاح زاده # (داود)

وبسایت شعر داود

مرجع شعرهای استاد غلامرضا صلاح زاده، شاعر توانای شعرهای ناب فارسی و شعر نو می باشد.